Va'a laina

250 cm x 90 cm – Va’a Aloalo – Fuafuaga PDF fua
250 cm x 90 cm – foe vaa – fuafuaga PDF